ខ្សែអាលុយមីញ៉ូម

  • ខ្សែអាលុយមីញ៉ូម

    ខ្សែអាលុយមីញ៉ូម

    ខ្សែអាលុយមីញ៉ូមគឺជាផលិតផលដែកដែលត្រូវបានទទួលរងនូវការកាត់ហោះបញ្ឈរ និងផ្ដេក បន្ទាប់ពីត្រូវបានរមូរ លាតសន្ធឹង និងត្រង់ដោយម៉ាស៊ីនកិន និងរំកិល។